تبلیغات
شازده کوچولو

در قرن گذشته یک توریست امریکایی یک مبلغ دینی مجای مشهور را ملاقات کرد.او از خانه بسیار ساده عارف که تنها یک اتاق پر از کتاب بود تعجب کرد. تنها مبلمان منزل او شامل یک میز و نیمکت بود.توریست از عارف پرسید : لوازم منزل ومبلمان تو کجاست؟

عارف پاسخ داد : مال تو کجاست؟

مال من! من که فقط اینجا یک مسافرم!؟

عارف جواب داد : من هم همینطور.

 
شنبه 7 شهریور 1388 | نظرات ()
Blog Skin